Bedriftstjenester

Tjenester

Hva vi gjør

næringskunder
Elektroinstallasjon service

Næringskunder er viktig for Smartstrøm as. I samarbeid utformes en avtale om hva som skal leveres til hvilken pris og hvor tilgjengelig Smartstrøm skal være.

Næringskunder får en fast elektriker som de kan kontakte direkte og gjøre avtaler med, dette bidrar til god service og et tillittsbasert forhold som igjen gir fornøyde kunder.

næringskunder
Nybygg og rehabilitering

Smartstrøm as gir tilbud på forespørsel fra entreprenører. Prosjektering utføres i samarbeid med innleide el-konsulenter slik at all prosjektering blir korrekt utført.

Prosjekteringsarbeidet er meget viktig for å få et godt sluttresultat. Dette er også viktig for å levere en god sluttkontroll med god FDV dokumentasjon.

I utførelsesfasen benytter Smartstrøm as elektroniske systemer for å ivareta HMS og KS krav.

næringskunder
Dataanlegg og fiber installasjoner

Utfører alle typer dataanlegg samt fiberanlegg.

Jobber direkte med kunde for å avdekke behov og hva slags nett kunden trenger.

Smartstrøm as har E-kom nett autorisasjon.

næringskunder
El-kontroll

Tilbyr el-kontroll med påfølgende avtale om årlige kontroller.

Bistår kunder i å etablere gode interne rutiner for å dekke krav i internkontrollforskriften med hensyn til elsikkerhets arbeidet.

Termografering

Termograferer  sikringsskap og hoved-tavler i forbindelse med el-kontroll og ved ferdigstillelse av nybygg.

Utfører også enkle oppdrag i forbindelse med å avdekke lekkasjepunkter i bygnings fasade mm.

På anlegg med motorer, pumper eller liknende kan mann også sjekke unormal varmegang i lager og oppheng.

Brannvarsling

Prosjekterer og installerer brannvarslingsanlegg i større og mindre næringsbygg.

Har også kompetanse med aspirasjonsanlegg.

Solcelle installasjon

Vi utfører installasjon av solcellepaneler i samarbeid med Solartech