Bedriftstjenester

Tjenester

Vi leverer smarte elektriske løsninger for næring og bedrift

næringskunder
næringskunder

Elektroinstallasjon service

Næringskunder er viktig for oss i Smartstrøm.  Derfor har vi i samarbeid utformet en avtale om hva som skal leveres, til hvilken pris og hvor tilgjengelig Smartstrøm skal være.

Næringskunder får en fast elektriker som de kan kontakte direkte og gjøre avtaler med.

Vi tilbyr deg produkter som gir deg de best mulige løsningene. Derfor ønsker vi å legge vekt på god kvalitet som sørger for at du kan føle deg trygg og at elektroinstallasjon fungerer som det skal hos oss.

Dette bidrar til god service og et tillittsbasert forhold som igjen gir fornøyde kunder.

Nybygg og rehabilitering

Smartstrøm utfører rehabilitering og utbedring av elektriske anlegg på alle typer bygg, derfor kan våre elektrikere gi tips og gode råd slik at du som kunde velger belysning og varmekilder i forhold til ditt behov.

Ved rehabilitering av boliger og industribygg er det viktig at det elektriske anlegget også er i orden.

Ved å kontakte oss i Smartstrøm kan du være trygg på at rehabiliteringen blir utført av fagfolk som har stor kunnskap, kompetanse og erfaring. 

Bygninger som ble bygget for senest 20 år siden har ikke tilpasset elektrisk installasjon for de ønskene folk flest har i dag. Det elektriske anlegget er med andre ord utdatert.

næringskunder
næringskunder

Dataanlegg og fiber installasjoner

Vi i Smartstrøm er spesialiserte på alle typer dataanlegg samt fiberanlegg.

I første omgang jobber vi direkte med kunde for å avdekke behov og hva slags nett kunden trenger. Når vi planlegger nettet finner vi ut hvilke typer kabler, kontakter, patchepaneler og plugger som kreves.

Vi både legger opp nytt, og oppgraderer eksisterende dataanlegg. Dette kan vi gjøre både i kontorlandskap, fabrikker og butikker.

I tillegg kan du være trygg på at vår elektriker er oppdatert, og følger med på de nyeste teknologiene.

All datakabling er utført i henhold til Norsk Standard NS-EN 50173

Smartstrøm as har E-kom nett autorisasjon sånn at vi kan ordne alle bedrifts behov for installasjon av dataanlegg.

næringskunder

El-kontroll

Vi tilbyr el-kontroll med påfølgende avtale om årlige kontroller. Når våre elektrikere har utført kontroll og sjekket at sikkerheten er slik den skal være, gir vi deg som kunde dokumentasjon på dette. 

Å sjekke det elektriske anlegget kan være noe av det viktigste som gjøres!

Når vi utfører el-kontroll er det for å ivareta sikkerheten i anlegget og sørge for at det er godt vedlikeholdt, dette er for å redusere faren for brann. 

Finner våre dyktige fagfolk feil eller mangler hjelper vi deg med de nødvendige utbedringene for å få anlegget i forskriftsmessig stand.

næringskunder

Termografering

Hva er termografering og hva brukes de til?

Hva er termografering?

Termografering er en berøringsfri kontroll som brukes på områder der vi ser  forskjeller i temperatur og kan vise hva problemet er.
Med denne metoden brukes det et såkalt IR-kamera eller en et termokamera som er sensitivt til infrarød stråling.

Hva brukes det til?

Termografi brukes ofte som et verktøy for å oppdage varmegang i elektriske anlegg.

Samtidig brukes det for å finne feil i det elektriske anlegget før det utvikler seg, slik forebygger vi både brann og driftsstans.

Vi kan også kontrollere at komponenter ikke har høyere temperatur enn det de er beregnet for. 

Vi anbefaler å innføre termografering som en del av et kontrollprogram.

Brannvarsling

Norge har et høyere strømforbruk enn mange andre land og derfor er det viktig med et godt brannvarslingsapparat.

Smartstrøm prosjekterer og installerer brannvarslingsanlegg i større og mindre næringsbygg. Vi skreddersyr ledningsbaserte, trådløse eller en kombinasjon av begge for ditt brannanlegg. 

Tidlig og god varsling er viktig når det gjelder brannsikringstiltak.

Vi har også kompetanse med aspirasjonsanlegg.

I bygninger med stor høyde under taket (8-12 meter) brukes det ofte aspirasjonsanlegg for å varsle brann. I praksis er dette en brannsentral som suger luft ifra taket via rørsystemer som er montert helt øverst i taket. Luften går gjennom en detektor på brannsentralen som vil varsle brann dersom den registrerer røyk.

Er du er usikker på brannsikringen i din bedrift?  Ta kontakt med oss for en el-sjekk i dag.

Solcelle installasjon

Hvorfor solcellepaneler?

Solcellepaneler har mange fordeler knyttet til seg. Først og fremst fordi det er lønnsomt med strøm fra et riktig dimensjonert anlegg. Dette koster cirka 50-60 øre pr. Kwh produsert, men det er viktig å tenke på et slikt anlegg som dette er en investering og ikke en kostnad. Vedlikeholdet av et solcelleanlegg er meget enkelt. En annen viktig fordel er at den har lave driftskostnader. Solcellene selges ofte med 10 år produktgaranti og en 25 års-80% produktgaranti. levetid av et solcelleanlegg er rundt 30-40 år. Sist, men ikke minst, strøm fra solen er fornybart, bærekraftig og miljøvennlig.

Ønsker din bedrift å omgjøre energien i sollyset til elektrisk energi? Ta kontakt med oss, vi utfører installasjon av solcellepaneler i samarbeid med Solartech

Ønsker din bedrift å omgjøre energien i sollyset til elektrisk energi? Ta kontakt med oss, vi utfører installasjon av solcellepaneler i samarbeid med Solartech